ANALÜÜSID

Joogivee mikrobioloogiline ja keemiline analüüs- 08.01.2019- Sihva külas

Põhjavee mikrobioloogiline ja keemiline analüüs- 22.10.2019- Sihva pumbamajast, Sihva küla

Joogivee mikrobioloogiline ja keemiline analüüs-22.10.2019- Otepää

Joogivee mikrobioloogiline ja keemiline analüüs – 10.06.2019- Sangaste alevikus

Põhjavee mikrobioloogiline ja keemiline analüüs-10.06.2019- Keeni küla puurkaevust

Joogivee mirkobioloogiline ja keemiline analüüs- 19.03.2019- Kannistiku, Pühajärve külas

Põhjavee mikrobioloogiline ja keemiline analüüs-22.10.2019-Kannistiku pumbamajast, Pühajärve külast

Põhjavee mikrobioloogiline ja keemiline analüüs-10.06.2019- Sangasre aleviku puurkaevust

Põhjavee mikrobioloogiline ja keemiline analüüs- 22.10.2019-Otepää linna veehaarde puurkaevudest