Anname teada, et AS Otepää Veevärk ja OÜ Puka Vesi on sõlminud ühinemislepingu.

Anname teada, et AS Otepää Veevärk ja OÜ Puka Vesi on sõlminud ühinemislepingu 8.10.2018. Leping on leitav siit Dokumendid (Originaaldokumentide saamiseks palun pöördud veevark@otepvesi.ee) 10273845_2015__Aruanne_10273845.pdf 10273845_2016__Aruanne_10273845.pdf 10273845_2017__Aruanne_10273845.pdf 12548743_2015__Aruanne_12548743.pdf 12548743_2016__Aruanne_12548743.pdf 12548743_2017__Aruanne_12548743.pdf Bilanss-30.09.18_OsauhingPukaVesi203.pdf Bilanss-30.09.2018.pdf ...
More

AS Otepää Veevärk müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel endise Keskuse katlamaja kinnistu Otepää tehnokeskuse juures

AS Otepää Veevärk müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel endise Keskuse katlamaja kinnistu Otepää tehnokeskuse juures ( 63602:001:0010). Kinnistul pindalaga 3538 m2 paiknevad katlamaja hoone (315 m2), asfalteeritud plats, telliskivikorsten, abihoone. Olemas on kommunikatsioonid – vesi ja kanalisatsioon, elektriliitumine 125 A, parkimine. Kinnistu sobib tootmiseks või laopinnaks. Pakkumine teha kirjalikult 17.05.2019 kl 14.00 aadressil: AS Otepää Veevärk, Kastolatsi tee, Otepää linn, 67404 Valg...
More

Kavatsusest sõlmida soojuse ostmiseks leping

AS Otepää Veevärk Otepää kesklinna kaugküttepiirkonna võrguettevõtjana teatab, lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusest nr 47 „Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumise hindamise metoodika", kavatsusest suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu ja sõlmida soojuse ostmise leping kuni 12 aastaks soojatootjaga järgnevatel seni teadaolevatel tingimustel:  Soojustoodangu kogumaht kütteperioodil september - mai 4000 - 6000 MWh; ...
More

Soojamajandus

Otepää linnas on kehtestatud kaks kaugkütte piirkonda. Kaugküttepiirkond nr.1 hõlmab põhiliselt kesklinna ja seal asuvaid kortermaju ning mõningaid ettevõtteid, mida teenindab Linna katlamaja. Katlamajast väljuvad kolm põhimagistraali küttevee ja tarbevee edastamiseks tarbijateni. 1. magistraaltrass varustab sooja- ja kütteveega Kopli 8 kuni 12 ja Hariduse 1 kortermaju, Kopli 14 ja 16 eramaju ning Otepää Gümnaasiumi ja Lasteaeda Pähklike. 2. magistraaltrass varustab sooja- ja kütteveega Kelmi...
More

AS Otepää Veevärk otsib rentnikku Keskuse katlamaja kinnistule

Kinnistu number 63602:001:0010, üldpindala 3530 m2, on olemas vesi-ja kanalisatsioon,elektrivõimsusi 200Ah, kõvakattega platsi 770 m2. Kinnistu antakse rendile 5+5 aastat, kui see sobib mõlemale poolele. Tarbitud elekter ja ampritasu (200 AH maksab 58 eur + 20%k/m)lisanduvad rendi hinnale. Pakkumised palume saata või tuua AS Otepää Veevärk kontorisse hiljemalt 17.12.2015.a. kinnises ümbrikus kella 10.00 Ümbrike avamine kell 10.10 17.12.2015.a. Tingimused väljastatakse meili teel enn.sepma@o...
More

Konkurentsiamet kinnitas AS Otepää Veevärk poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinna alljärgneval

Konkurentsiamet kinnitas 23.01.2013 AS Otepää Veevärk poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinna alljärgnevalt: 1) tasu võetud vee eest 0,927€/m³ 2) tasu reovee ärajuhtise ja puhastamise eest 1,607€/m³ Uued teenuste hinnad hakkavad kehtima alates 01.märtsist 2013.a Abonentidel palun esitada veearvesti näit hiljemalt 05.03.2013.a.
More