Kavatsusest sõlmida soojuse ostmiseks leping

AS Otepää Veevärk Otepää kesklinna kaugküttepiirkonna võrguettevõtjana teatab, lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusest nr 47 „Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumise hindamise metoodika", kavatsusest suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu ja sõlmida soojuse ostmise leping kuni 12 aastaks soojatootjaga järgnevatel seni teadaolevatel tingimustel:  Soojustoodangu kogumaht kütteperioodil september - mai 4000 - 6000 MWh; ...
More

Soojamajandus

Otepää linnas on kehtestatud kaks kaugkütte piirkonda. Kaugküttepiirkond nr.1 hõlmab põhiliselt kesklinna ja seal asuvaid kortermaju ning mõningaid ettevõtteid, mida teenindab Linna katlamaja. Katlamajast väljuvad kolm põhimagistraali küttevee ja tarbevee edastamiseks tarbijateni. 1. magistraaltrass varustab sooja- ja kütteveega Kopli 8 kuni 12 ja Hariduse 1 kortermaju, Kopli 14 ja 16 eramaju ning Otepää Gümnaasiumi ja Lasteaeda Pähklike. 2. magistraaltrass varustab sooja- ja kütteveega Kelmi...
More

AS Otepää Veevärk otsib rentnikku Keskuse katlamaja kinnistule

Kinnistu number 63602:001:0010, üldpindala 3530 m2, on olemas vesi-ja kanalisatsioon,elektrivõimsusi 200Ah, kõvakattega platsi 770 m2. Kinnistu antakse rendile 5+5 aastat, kui see sobib mõlemale poolele. Tarbitud elekter ja ampritasu (200 AH maksab 58 eur + 20%k/m)lisanduvad rendi hinnale. Pakkumised palume saata või tuua AS Otepää Veevärk kontorisse hiljemalt 17.12.2015.a. kinnises ümbrikus kella 10.00 Ümbrike avamine kell 10.10 17.12.2015.a. Tingimused väljastatakse meili teel enn.sepma@o...
More

Konkurentsiamet kinnitas AS Otepää Veevärk poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinna alljärgneval

Konkurentsiamet kinnitas 23.01.2013 AS Otepää Veevärk poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinna alljärgnevalt: 1) tasu võetud vee eest 0,927€/m³ 2) tasu reovee ärajuhtise ja puhastamise eest 1,607€/m³ Uued teenuste hinnad hakkavad kehtima alates 01.märtsist 2013.a Abonentidel palun esitada veearvesti näit hiljemalt 05.03.2013.a.
More