HANKED

KÄIMASOLEVAD HANKED

AS Otepää Veevärk kuulutab välja alla piirmäära hankemenetluse Otepää I kaugküttepiirkonna soojustorustike renoveerimise omanikujärelevalve teenuse ostmiseks. Hanke tingimused on esitatud lisatud dokumentides. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.05.2017 kl 12.00.

Dokumendid:

HINNAPÄRING

Lisa 1_Tehniline kirjeldus

Lisa 2_Pakkumuse maksumuse tabel

Lisa 3_Kinnituskirja projekt

AS Otepää Veevärk kuulutab välja alla piirmäära hankemenetluse Otepää I kaugküttepiirkonna soojustorustike renoveerimise projekti ekspertiisi teostamiseks. Hanke tingimused on esitatud lisatud dokumentides. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.05.2017 kl 12.00.

Dokumendid:

HINNAPÄRING

Lisa 1_Tehniline kirjeldus

Lisa 2_Pakkumuse maksumuse tabel

Lisa 3_Kinnituskirja projekt

ARHIIV

Konkursi „Soojuse ostmine Otepää kesklinna kaugküttevõrku“ edukaks pakkumuseks on hankekomisjoni ettepanekul ja AS Otepää Veevärk juhatuse otsusega tunnistatud AS Otepää Veevärgi pakkumus. Pakkumuse kohaselt rajatakse uus soojuse tootmise käitis aadressil Kopli 6a, Otepää hiljemalt 1. septembriks 2018 ning soojuse hind katlamajas on 37,77 eurot megavatt-tunni kohta (lisandub käibemaks).

Soojuse lõpphind tarbijale (tootmine katlamajas ja soojuse edastamine) selgub pärast kooskõlastamist Konkurentsiametiga.

Aado Altmets
AS Otepää Veevärk juhatuse liige