HINNAKIRI

Nimetus Kogus Hind km.-ta Hind km.ga
Vesi 1m3 0,927 1,12
Kanalisatsioon 1m3 1,607 1,93
Kokku 2,534 3,05
Soojusenergia  1MWh 46,66 55,99
Lisateenused:
Settekanalisatsiooni vedu koorem 25,00 30,00
Kuivkäimla, septiku, mahutite tühjendamine koorem 30,00 36,00
Transportteenus väljaveol km 1,00 1,20
Reovee vastuvõtt purglas m3 7,50 9,00
Survepesuauto kasutamine tund 60,00 72,00
Veemõõdusõlme ümberehitus/paigaldus tund 25,00 30,00
Lukksepa töötasu tund 25,00 30,00
Spetsialisti väljakutse konsultatsiooniks tund 25,00 30,00
Veearvesti näidu fikseerimine vee-ettevõtte poolt kord 12,50 15,00
Projektide ja planeeringute kooskõlastamine kord 25,00 30,00
Kiire vee sulgemine ja avamine seoses veetorustiku lõhkumisega, lisandub veekulu kord 120,00 144,00
Vee sulgemine ja avamine kord 15,00 18,00
Soojasõlmede hooldus lepingu alusel vastavalt kokkuleppele
Soojusvahetite läbipesu vastavalt kokkuleppele

 

 

Piirkond 1m3 Hind km.-ta (€) Hind km.ga (€)
Otepää linnas, Sihva külas, Pühajärve külas, Puka alevikus, Komsi külas vesi
kanalisatsioon
Kokku:
0,927
1,607
2,534
1,11
1,93
3,04
Nõuni külas vesi
kanalisatsioon
Kokku:
1,00
1,75
2,75
1,20
2,10
3,30
Sangaste alevikus, Keeni külas, Lossikülas vesi
kanalisatsioon
Kokku:
1,00
1,63
2,63
1,20
1,96
3,16

*Tellimuse täitmiseks kulunud aeg arvestatakse 10minutilise täpsusega. Minimaalseks tellimuse täitmise ajaks arvestatakse 30 (kolmkümmend) minutit.

*Teenustööde tasusid arvestatakse auto lahkumise hetkest AS Otepää Veevärk kontori juurest (aadressil Kastolatsi teel Otepää vald) kuni tagasi jõudmiseni.

*Teenuse osutamisel väljaspool tööaega (s.o argipäeviti 17.00-08.00, puhkepäevadel ning riiklike pühade ajal) rakendatakse teenuse hinnale juurdehindluskoefitsenti 1,5.

*Kui töö tegemise käigus tekib vajadus objektilt lahkuda materjalide toomiseks, siis selleks kulunud aeg arvestatakse tööaja hulka.

*Hinnakiri ei sisalda tööde teostamisel kasutatud materjalide maksumust, nende eest tasub tellija täiendavalt.