Kavatsusest sõlmida soojuse ostmiseks leping

AS Otepää Veevärk Otepää kesklinna kaugküttepiirkonna võrguettevõtjana teatab, lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusest nr 47 „Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumise hindamise metoodika”, kavatsusest suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud soojusenergia osakaalu ja sõlmida soojuse ostmise leping kuni 12 aastaks soojatootjaga järgnevatel seni teadaolevatel tingimustel:

  1.  Soojustoodangu kogumaht kütteperioodil september – mai 4000 – 6000 MWh;
    2. Soojusseadme koguvõimsus 3 MWh;
    3. Soojusseadme kütusena kasutatakse taastuvenergiaallikaid;
    4. Lisasoojusseadme olemasolu tipuvõimsuste katmiseks 1MWh;
    5. Tootmine peab algama hiljemalt septembris 2017;

Huvitatud isikutel palume esitada sooviavaldus, kus on toodud järgnev informatsioon:
1. Soojusseadmete kavandatav asukoht;
2. Kasutatavad kütused (taastuvenergiaallikad);
3. Põhi- ja lisasoojusseadmete võimsus;
4. Tootmistehnoloogia;
5. Müügivalmiduse tähtaeg;
6. Opereerija ärinimi ja registrikood;

Avaldus palume esitada paberkandjal eesti keeles AS Otepää Veevärk, Kastolatsi tee, Otepää 67404.

Lisainformatsioon: Enn Sepma +372 51 86 276, enn.sepma@otepvesi.ee
Käesolev teade on avaldatud informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega kutse lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimise otsuse teeb AS Otepää Veevärk lähtuvalt käesoleva teate alusel laekunud teabest.