Konkurentsiamet kinnitas AS Otepää Veevärk poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinna alljärgneval

Konkurentsiamet kinnitas 23.01.2013 AS Otepää Veevärk poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hinna alljärgnevalt:

1) tasu võetud vee eest 0,927€/m³

2) tasu reovee ärajuhtise ja puhastamise eest 1,607€/m³

Uued teenuste hinnad hakkavad kehtima alates 01.märtsist 2013.a

Abonentidel palun esitada veearvesti näit hiljemalt 05.03.2013.a.