SOOJAMAJANDUS

Otepää linnas on kehtestatud kaks kaugkütte piirkonda.
Kaugküttepiirkond nr.1 hõlmab põhiliselt kesklinna ja seal asuvaid kortermaju ning mõningaid ettevõtteid, mida teenindab Linna katlamaja. Katlamajast väljuvad kolm põhimagistraali küttevee ja tarbevee edastamiseks tarbijateni.

1. magistraaltrass varustab sooja- ja kütteveega Kopli 8 kuni 12 ja Hariduse 1 kortermaju, Kopli 14 ja 16 eramaju ning Otepää Gümnaasiumi ja Lasteaeda Pähklike.

2. magistraaltrass varustab sooja- ja kütteveega Kelmiküla elamurajooni, kuhu kuuluvad Munamäe 14 kuni 20 ja Tehvandi 7 korterelamud ning vana sauna hoone.

3. magistraaltrass varustab kütteveega Kesklinna asutusi ning lisaks veel soojaveega Kopli 1a ja 1b korterelamuid. Linna katlamaja toodab aastas keskmiselt 6000 MWh soojaenergiat.

Toomas Maspanov
Soojamajanduse osakonna juhataja
Tel: +372 76 64 891
Mob: +372 52 49 961
toomas.maspanov@otepvesi.ee