Teade

03.07

Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid

Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena, sest ülekoormuse tõttu võib veevarustus katkeda.

Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel tundidel, kui kodune veetarbimine on suurem, teatas Eesti Vee-ettevõtete Liit BNS-ile. Suureks abiks on, kui kastmist välditakse kella 7-10 ja 17-23, sest nendel kellaaegadel tarbitakse ühisveevärgi vett kõige enam.

Praegune sademetevaene ja soe periood on järsult suurendanud veetarbimist, mis toob kaasa probleeme veesurvega. Eestis on piirkondi, kus veevarustus võib ülekoormuse tõttu katkeda, sest vett kasutatakse rohkem kui puurkaevud ja veetöötlusseadmed toota jõuavad.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuhi Raili Kärmase sõnul on oluline muuta oma igapäeva harjumusi nii, et puhast joogivett kasutataks targalt. Näiteks haljasalade niisutuseks sobib ideaalselt varem kogutud sademevesi. See aitab säästa veevarusid joogi- ja toiduvalmistamiseks.

Vee-ettevõtted peavad kinni pidama neile keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud joogivee kasutamise mahust. «Ette antud limiite ei tohi ületada, sest need tuginevad teaduslikel uuringutel ja ületamise korral võib kogu piirkonna põhjavee kasutamine joogiveena ohtu sattuda.

Ühisveevärgi süsteemide ehitamisel on arvestatud nende limiitidega ja esmatähtis on kõigile elanikele tagada joogivesi,» maintses Eesti Vee-ettevõtete Liit.