ARENGUKAVAD

ARENGUKAVAD

OTEPÄÄ VALLA  ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA AASTATEKS 2018 - 2030 

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018 - 2030 on vastu võetud Otepää Vallavolikogu 20.12.2018 määrusega nr 1-2/17.

KAVA

LISAD

Otepää Vallavolikogu 20.12.2018 määrusega nr 1-2/17 tunnistati kehtetuks § 2 alusel:

  1. Otepää Vallavolikogu 18.08.2015.a määrus nr.4 "Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniarendamise kava aastateks 2015-2027";
  2. Puka Vallavolikogu 27.08.2015.a määrus nr.3 "Puka valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 kinnitamine";
  3. Puka Vallavolikogu 11.11.2017.a määrus nr.6 "Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniarendamise kava aastateks 2017-2028 kinnitamine";
  4. Sangaste Vallavolikogu 21.12.2009.a määrus nr.7 "Sangaste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2021".

 

 

OTEPÄÄ VALLA SOOJAMAJANDUSE  ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2027 

Otepää valla soojamanduse arengukava aastateks 2016-2027 on vastu võetud Otepää Vallavolikogu määrusega nr 1-6-7. Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

KAVA

ARENGUKAVA LISAD

Otepää Vallavolikogu määrusega nr 1-6-7 tunnistati kehtetuks  § 2 alusel:

Otepää Vallavolikogu 18.02.2016.a määrus nr 1-6-3 "Otepää valla soojamajanduse arengukava aastateks 2015-2025".