Hankekord

Hankekord

AS Otepää Veevärk hankekorraga saab tutvuda siin.

Kinnitatud Juhatuse liikme 08.10.2020a. Käskkirjaga nr.34