LISATEENUSTE HINNAKIRI

LISATEENUSTE HINNAKIRI

Lisateenused

Vastavalt AS Valga Vesi juhatuse liikme 30.05.2018.a käskkirjale nr.22 on kehtestatud alates 01.juulist 2018.a lisateenustele järgmised hinnad:
 
  Ühik Hind, KM-ta (€)
Hind, koos KM-ga
(€)

Survepesu/mahutite tühjendamine survepesuautoga MAN TGS 18.440 

tund/voor 45,00 54,00
Mahutite tühjendamine assenisatsiooniautoga MAN 10.180
tund/voor
30,00
36,00
Reovee vastuvõtmine purgimiskohal 5,00 6,00
Mobiilne remonttöökoda MB Sprinter 316,
koos lukksepa tunnitasuga
tund
30,00
36,00
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga
tund
27,50
33,00
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga,
koos hüdrohaamriga
tund
35,00
42,00
Teenustööd korvtõstukiga MB 914
tund
30,00
36,00
Teenustööd kallurautoga MAN 17.232
tund
20,00
24,00
Veeühenduse sulgemine ja avamine ühes liitumispuntkis
kord
15,00
18,00
Veeühenduse sulgemine ja avamine rohkem kui ühes sulgemispunktist
kord
60,00
72,00
Lukksepa töötasu
tund
15,00
18,00
Täiendava veemõõdusõlme ehitus tk 165,00
198,00
Liitumistingimuste väljastamine
kord
20,00
24,00
Projektide ja planeeringute kooskõlastamine
kord
20,00
24,00
Kliendi süül kasutamiskõlbmatuks muutunud või varastatud veearvesti asendamine uuega
kord
120,00
144,00
Väikeelamu teostusmõõdistamine ja -joonis Valga linnas* tk 100,00 120,00
Teostusmõõdistamise ja -joonise puhul muudele objektidele lisanduv tunnihind* tund 50,00 60,00

Lisanduv transpordikulu, teenuste osutamisel väljaspool Valga linna

km 1,00 1,20
 
* Teenustöö alates 26.10.2020.
 
Tellimuse täitmiseks kulunud aega arvestatakse ühe tunni täpsusega. Miinimumkogus on üks tund.
 
Teenuse osutamisel väljaspool tööaega (s.o argipäeviti 17.00-08.00, puhkepäevadel ning riiklike pühade ajal) rakendatakse teenuse hinnale juurdehindluskoefitsienti 2,0.
 
Tühisõidu eest tasub tellija 50% teenuse hinnakirjajärgsest hinnast ja 100% transpordikulu.
 
Hinnakiri ei sisalda tööde teostamiseks kasutatavaid materjalide maksumust, nende eest tasub tellija eraldi.
 
NB! Liitumistingimuste väljastamise eest ei võeta tasu seoses KIK-i toetusega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel alates 05.juunist 2018 kuni KIK-i teateni toetuse lõppemisest.