VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAKIRI

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad piirkondades.

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 ja Konkurentsiameti 26.05.2023 veeteenuse hinna kooskõlastuse nr.9-3/2023-020 kehtestab AS Otepää Veevärk alates 01.07.2023 oma teeninduspiirkonnas Otepää Vallas kõigile tarbijatele vee- ja -kanalisatsiooniteenuste hinnad (ühe m³ kohta järgmiselt):
 
  Hind Käibemaks 20%
Hind koos käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,65 €/m³ 0,33 €/m³ 1,98 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise  eest 1,87 €/m³ 0,37€/m³ 2,24 €/m³
Veeteenused kokku 3,52 €/m³ 0,70 €/m³ 4,22 €/m³