MUUD TEENUSED

MUUD TEENUSED

Pakume juriidilistele ja eraisikutele Otepää linnas ja Otepää vallas järgmisi lisateenuseid:
  • kanalipesu survepesuautoga
  • mahutite tühjendamine assenisatsiooniautoga 
Meie poolt pakutavaid lisateenuseid on mugavalt võimalik tellida:
  • E-posti teel aadressil: veevark@otepvesi.ee. E-kirja märkige soovitud teenustöö kirjeldus, tööde teostamise täpne aadress, tööde teostamise soovitav aeg, tööde tellija (eraisiku puhul ees- ja perekonnanimi / juriidilise isiku puhul firma nimi), tellija kontakttelefon ja arve saaja rekvisiidid (nimi, aadress, registrikood)
  • Telefoni teel numbril: 766 4890 esmaspäevast reedeni ajavahemikul 08.00-12.00 ja 13.00-15.00.
 
Teenustööde tellimisega võtab Tellija endale kohustuse tasuda vee-ettevõtjale teenustööde eest tasu vastavalt Otepää Veevärk AS hinnakirjale.
 
Tellitud tööd täidame üldjuhul 5 tööpäeva jooksul tellimuse laekumisele järgnevast päevast. Enne tellimuse täitmist võtame Teiega ühendust ja lepime kokku täpse tööde teostamise aja.