Õigusaktid

Õigusaktid

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus  15.02.2023

Otepää Vallavolikogu otsus nr.1-3/16 24.03.2022.a Vee-ettevõtja määramine Nõuni külas

Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjaga saab tutvuda siin

Otepää Vallavolikogu otsus nr.1-4-15  24.03.2016.a Vee-ettevõtja määramine Otepää linna, Otepää küla, Pühajärve küla (Kannistiku), Sihva küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemides.

Otepää Vallavolikogu otsus nr.1-3 23.08.2018 Vee-ettevõtja määramine Sangaste aleviku, Keeni küla, Lossiküla ühisveevärgi ja-kanalisatsioonisüsteemides.

Otepää Vallavolikogu otsus nr.1-3-35 29.06.2022 Vee-ettevõtja määramine Puka aleviku ja Komsi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemides.