Teade

Uudised

15.03

Ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse mahu ning maksumuse määramise kord.

Kliimaministri 06.03.2024 määrus nr 15" Ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse mahu ning maksumuse määramuse kord" avaldati Riigi teatajas 12.03.2024. Määrus jõustus 15.03.2024 ning määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2023. Teenuse all m&o...
22.11

Külmakahjude ennetamine

Enne suuremaid talvekülmasid tuleb üle vaadata hoonete torustike ja veesõlmede olukord ning tagada nende külmakindlus! Külmakahjude ennetamiseks tee nii: Majas, mida igapäevaselt ei köeta ja vett ei kasutata, peata vee liikum...
02.10

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing hindas Otepää linna kaugkütte võrgupiirkonna Tõhusa Kaugkütte märgise tingimustele vastavaks

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga töötasid välja meetodi kaugkütte energiatõhususe arvutamiseks tõhusa kaugkütte märgise jaoks. See märk tähendab, et tegemist on millegi kvaliteetse ja usaldusväärsega, milles ei pea pettuma. Märgis Tõhus Kaugküte...
03.07

Joogivee kasutamine kastmisveena ohustab veevarusid

Eesti Vee-ettevõtete Liit palub loobuda joogivee kasutamisest kastmisveena, sest ülekoormuse tõttu võib veevarustus katkeda. Oluline on kastmist vältida hommikustel ja õhtustel tundidel, kui kodune veetarbimine on suurem, teatas Eesti Vee-ettevõtete Liit BNS-ile. Suureks abiks on, kui kastmist välditakse kella 7-10 ja 17-23, sest nendel ...
29.05

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindade kehtestamine

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 ja Konkurentsiameti kooskõlastuse nr 9-3/2023-020  26.05.2023 kehtestab Otepää Veevärk AS alates 01.juulist 2023a. kogu oma teeninduspiirkonnas kõigile tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad (ühe m³ kohta eurodes) järgmiselt:...
30.11

Teade soojusenergia hinnamuutusest alates 01.01.2023

Otepää Veevärk AS teatab, et seoses puiduhakke ja elektrienergia sisendhindade muutusega ning vastavalt Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud 30.11.2022 Otsus nr.7-3/2022-255 hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhind kehtib Otepää keskkatlamaja teeninduspiirkonnas alates 01. jaanuarist 2023  80,80€/MWh, mi...
31.08

Otepää I kaugküttepiirkonna müüdava soojuse piirhinna kehtestamine.

Soojuse tootmise , jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi kaugküttevõrgus reguleerib Kaugkütteseadus. Seaduse täitmist ja soojuse hinna regulatsiooni teostab Konkurentsiamet. Läbi kaugküttevõrgu soojust edastav soojusettevõte peab kooskõlastama soojuse hinna Konkurentsiametiga.  Konkurentsiamet kooskõlastas  ...
24.03

Klienditeenindus on taas avatud

Alates 21. märtsist on AS Otepää Veevärk kontori uksed klientidele taas avatud.
04.11

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade

Jälle on kätte jõudnud aeg, kui majapidamistes tuleb veesüsteemid üle vaadata ja seada valmis saabuvateks külmakraadideks. Veesüsteemide kontrollil pidage meeles, et soojustust vajab torustik kütmata keldris ning vundamendist läbiminekul. Ei tohi ära unustada ka koridoris asuvate vee- ja k...
22.10

25. OKTOOBRIL SULEME AS OTEPÄÄ VEEVÄRK KONTORI

Otepää Veevärk AS annab teada, et seoses Covid-19 levikuriskide suurenemisega, suleme kontori 25.oktoobrist 2021.a. Meie ettevõte ja kontor töötavad ning vajadusel saate meiega ühendust kodulehel toodud kontaktidel või helistades klienditeeninduse telefonile 51 59 514.  
26.08

26. AUGUSTIST PALUME AS OTEPÄÄ VEEVÄRK KONTORI KÜLASTAMISEL KLIENTIDEL KANDA MASKI

26. augustist laieneb maskikandmise kohustus kõikidele avalikele siseruumidele, kus ei kontrollita COVID tõendit. Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.
22.03

EVEL pressiteade: „PUHAS VESI VÕIB LÕPPEDA“

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade 22. märts 2021. a Vee-ettevõtete Liit: „Puhas vesi võib lõppeda“ Tänasel rahvusvahelisel veepäeval teeb Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) üleskutse väärtustada puhast vett ning töötajaid, kes annavad igapäevaselt oma panus...
16.02

UUS AVALDUSE BLANKETT LIITUMISTINGIMUSTE TAOTLEMISEKS 

Oleme välja töötanud uue avalduse blanketi liitumistingimuste taotlemiseks, mis on varasemast täpsem ning põhjalikum. Blankett on allalaaditav ning täidetav .docx formaadis. Avalduse lõpus on ära toodud nõutavad lisad, mille palume avaldusega kaasa panna. Uus blankett asub
07.12

KÜLMAKAHJUDE ENNETAMINE VEEVÄRGIS

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade Väike meeldetuletus majaomanikele! Inimeste tähelepanu on praegu suuresti suunatud koroonaviirusega seotud teemadele, kuid majaomanikud ei tohiks ära unustada ka torustike tervist. Eesti Vee-ettevõtete Liit tuletab meelde, et enne suuremaid talvekülmasid tuleb üle vaada...
28.06

KUIDAS TAOTLEDA TOETUST ERAISIKUTE VEE- JA KANALISATSIOONITARISTU RAJAMISEKS: JUHENDVIDEO 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusel on valminud juhendvideo, kuidas taotleda E-toetuste keskkonnas toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks.  
21.06

MURE: TUALETTPOTTI SATUB VÄGA PALJU PRÜGI

Tualettpotti kasutatakse üha enam prügikastina. See võib kaasa tuua tõsise kanalisatsiooniummistuse, mis võib halvemal juhul viia keskkonnareostuseni. Mida ja miks ei tohi tualettpotti visata, saab lugeda SIIT.
14.11

E-ARVETELE ÜLEMINEK

Lugupeetud kliendid,   AS Otepää Veevärk on valmisolek saata e-arveid järgmistesse Eestis tegutsevatesse pankadesse:  SEB Swedbank
14.10

PUHTA VEE ARVESTITE TAATLUSKEHTIVUSAEG PIKENES

26.09.2016 jõustus majandus- ja taristuministri määrus, millega pikenes puhta vee mõõtmiseks ettenähtud veearvestite (tingläbimõõduga DN < 300) taatluskehtivusaeg. Sõltumata arvesti tööpõhimõttest pikeneb taatlusaeg seniselt kahelt aastalt viiele aastale. 
13.10

PRESSITEADE: EESTI INIMESED LASEVAD WC-POTIST ALLA SUPIKULPE, MÄNGUASJU, KARTULEID, SUKKPÜKSE ...

Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) hinnangul ei ole Eesti inimesed teadlikud või lihtsalt ei hooli sellest, et paljusid esemeid ja aineid ei tohiks tualetist alla lasta. Kõige sagedamini tekivad ummistused köögipaberi, hügieenisidemete, WC-paberi rullide ja toidujäätmete ...
03.08

PRESSITEADE "EESTI VEE-ETTEVÕTTED KORRALDAVAD NUTIKATE VEEARVESTITE OSTUKS ÜHISHANKE"

  21 Eesti Vee-ettevõtete Liitu (EVEL) kuuluvat vee-ettevõtet kuulutasid uue põlvkonna nutikate veearvestite ühisostuks välja riigihanke. Hanke volitatud esindajaks on AS Matsalu Veevärk, projektijuhiks