Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindade kehtestamine.

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 ja Konkurentsiameti kooskõlastuse nr.9-3/2023-020 26.maist 2023 kehtestab Otepää Veevärk AS  alates 01.juulist 2023.a kogu oma teeninduspiirkonnas kõigile tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad (ühe m³ kohta eurodes) järgmiselt:
Tasu võetud vee eest                                             1,65€/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest      1,87€/m³
Hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale käibemaksumäärale.
 

 

Uudised

29.05

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindade kehtestamine

Võttes aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14 ja Konkurentsiameti kooskõlastuse nr 9-3/2023-020  26.05.2023 kehtestab Otepää Veevärk AS alates 01.juulist 2023a. kogu oma teeninduspiirkonnas kõigile tarbijatele vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad (ühe m³ kohta eurodes) järgmiselt:...

Välistrasside avariid 24h

Soojamajanduse küsimused